Skrócenie i oszlifowanie paznokci

(zdeformowanych, zmienionych chorobowo oraz u osób starszych)